Fiat126.hu - 2024. Május 29. Szerda, Magdolna napja van.
 

Cikkek - Fóliázással kapcsolatos jogszabályKIVONAT A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕBÕL
 
A Gépjármuközlekedési foosztály tájékoztatója a gépkocsik szélvédojével és ablakaival kapcsolatos 
mûszaki követelményekrol
 
A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának muszaki feltételeirõl szóló 6/1990 (IV. 12.) KÖHÉM rendelet (a továbbiakban: MR) - többek között - meghatározza a gépkocsik szélvédõjén, ablakain keresztül a gépkocsi vezetõje, valamint a közlekedés többi résztvevõje számára biztosítandó átlátás mûszaki feltételeit.
E kérdés különös jelentõségét indokolja, hogy a szélvédõn és az ablakokon való átlátást korlátozó eszközök (fólia) használata egyes gépkocsi üzemeltetõi körben - kényelmi és egyéb okokra hivatkozással - az utóbbi idõben fokozottan terjed, míg az ilyen eszköz alkalmazásának mellõzése a közúti forgalom biztonsága szempontjából - tekintettel a középsõ féklámpák észlelhetoségének biztosítására - egyre nagyobb jelentoséget kap.
A közúti jármûvek hatósági mûszaki ellenõrzési eljárásában kialakítandó egységes követelmények, valamint errõl a gépkocsi üzemeltetõk tájékoztatása érdekében a hivatkozott jogszabály egyes elõírásainak egységes értelmezésérõl - megerõsítve a 8001/1984. (Közl. Ért. 9.) KM tájékoztatót - az alábbiakat tesszük közzé.
A gépkocsikon alkalmazható szélvédõ és ablaküvegek minõségét, mûszaki jellemzõit a jogszabály (MR.) a gépkocsik üvegeire vonatkozó, ENSZ-EGB 43. számú Elõírásának figyelembe vételével határozza meg.
Ennek megfelelõen az átláthatóság vonatkozásában külön - szigorúbb - követelményeket fogalmaz meg a szélvédõre és a vezetõtéri ablakra (MR. 84. §), illetõleg a személygépkocsin hosszirányba történo átlátást biztosító ablak (hátsó ablak) átláthatóságát utólag csökkentõ eszközök alkalmazhatóságára. (MR. 97. §).
A jogszabály (MR.) 3.§-ában a közlekedés biztonságát lényegesen befolyásoló elvet rögzít, amikor kimondja, hogy a forgalomban lévõ jármû kialakítását, felszereltségét és tulajdonságait csak a közlekedésbiztonság és környezetvédelmi jellemzõk rontása nélkül szabad megváltoztatni. Ebbõl fakadóan a gépkocsi gyártása során alapvetõen a felépítményi funkció szerint - kialakított kivitel elfogadhatóságán túlmenõ követelményként a már forgalomba helyezett jármûvek esetében a szélvédon, valamint az ablaküvegeken való átlátást befolyásoló eszközök alkalmazását is indokolt korlátozni.
A forgalomba helyezés elõtti vizsgálat, valamint az idõszakos vizsgálat során minden gépjármû esetében ellenõrzendõ a jármûvezetõ kilátására elõírt feltételek teljesülése - az ENSZ-EGB 43. számú Elõírása alapján - a következõ követelmények szerint:

A szélvédõ és az ablakok fényáteresztõ képessége:
·         a szélvédõ esetében legalább 75%,
·         a vezetõtéri oldalablakok esetén (azon oldalablakok, amelyeken keresztül a gépjármû vezetõje részére az oldalra való kilátás, valamint a visszapillantó tükrökkel a jármû mellett lévõ mindkét forgalmi sávra történõ hátralátás biztosítva van) legalább 70%,
·         egyéb ablakok (utastéri, raktéri oldal és - személyautó kivételével - hátsó ablakok) esetében nem követelmény,
·         a személygépkocsikon való átláthatóságot biztosító hátsó ablak fényáteresztõ képessége legalább 70%.értéku kell legyen.

Az ENSZ-EGB 43. számú Elõírása szerinti jóváhagyási jellel ellátott szélvédot, illetõleg ablaküveget - további vizsgálat nélkül - megfelelõnek kell tekinteni.
A gépkocsik szélvédõjén, valamint vezetõ- és utasterének ablakain - az ENSZ-EGB 43. számú Elõírása szerint jóváhagyott üvegeken utólagosan (nem gyárilag) csak minosíto jellel („H jel”) rendelkezo fény-, illetõleg hõvédo fólia alkalmazható.
A gépkocsik külsõ felülete, így szélvédõje és ablakai sem lehetnek fényvisszaverõ tulajdonságúak, tükrözoek.
A szélvédo felsõ széle mentén színezo réteg, illetõleg fényszûrõ fólia alkalmazása akkor megengedett, ha:
·         az áltata fedett szélvédo felület (a szélvédõ felsõ szélétõl való legnagyobb távolságban lévõ fedett felület) nem haladja meg a napellenzõ által takart felületet, és
·         fényelnyelési jellemzõi folytán nem változtatja meg forgalmi irányításra szolgáló készülék színeit.
Ellenõrzendõ a személygépkocsi belsejébe felszerelt függöny, roló, reluxa vagy más napellenzõ készülék, továbbá a személygépkocsi külsejére felszerelt napvédõ lamellák mûködése, fekvése. Ezen eszközök alkalmazása a gépkocsin akkor engedhetõ meg, ha ezeket az elindulás elott nyitható állapotba lehet helyezni, illetõleg ha a személygépkocsin való átláthatóságot nem akadályozza meg, hanem csak csekély mértékben korlátozza (pl. vízszintesen elhelyezkedõ napvédõ lamellák esetében).
 
(Gépjármûközlekedési fõosztály )

Fórum

Partnereink 

Közelgõ találkozók

Képek


 • Gráf Márton
 • 2022
  andrasme

 • Papp Zoli
 • Bodza
  Kis Dóra
 • Giallo Ginestra 258
  uz011